Nam Cali tuần hành yểm trợ quốc nội

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Để yểm trợ và đồng hành với lời kêu gọi của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý và tổ chức Tập Hợp Quốc Dân Việt đồng hương Việt Nam ở miền Nam California vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Bảy 4 tháng 3 năm 2017 (đúng vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 tại Việt Nam) đã tập hợp tại Đền Đức Thánh Trần và biểu tình tuần hành trên Đại Lộ Bolsa, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California. Sau cuộc biểu tình tuần hành là Đêm Thắp Nến vào lúc 6 giờ chiều trong khu Parking trước Lee’s Sandwiches.

This entry was posted in Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s