Thái Hà đồng hành cùng nạn nhân Formosa 26-3-2017

Đồng hành cùng các nạn nhân Formosa và các linh mục Miền Trung. Tối 26/3/2017, Thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho CL-HB đồng hành với các linh mục và nạn nhân Formosa đã được cử hành tại Thái Hà, Hà Nội.

17353144_1332872336807454_5020511518768502667_n.jpg

17499084_1332871860140835_6176920689562924939_n.jpg

17425973_1332871936807494_8496959941157244410_n.jpg

17522602_1332872016807486_8831437767543368632_n.jpg

17522854_1332872223474132_2114176883933047613_n.jpg

17553423_1332872020140819_1626962124085677942_n.jpg

17554084_1332871906807497_6831876110168067033_n.jpg

This entry was posted in Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s