Lời Ngỏ Của Tập Hợp Quốc Dân Việt

 

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.

Trước tình hình đất nước quá nghiêm trọng. Giặc ngoại xâm Trung cộng thì đang lấn dần biên cương, hải đảo, và ngay cả trên đất liền chúng đang xây dựng các khu dân cư thị tứ chỉ dành riêng cho người Tàu sinh sống. “Kẻ nội thù”  Cộng sản Việt Nam đang bán đứng đất nước, cam tâm làm thái thú cho Trung cộng.

Không thể khoanh tay đứng nhìn để trở thành dân mất nước. Linh mục Nguyễn Văn Lý đã quyết tâm kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy đồng lòng cùng xuống đường biểu tình để “Thoát Trung , Giải Cộng” cứu đất nước.

Tập Hợp Quốc Dân Việt là những người Việt trong và ngoài nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý và ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước, đã đồng tâm chấp nhận mọi gian khổ, dù có thể nguy hiểm đến tính mạng mà dấn thân cứu nước.

Tập Hợp Quốc Dân Việt không chỉ là Linh mục Nguyễn Văn Lý và những người đang cùng cộng tác với ông. Tập Hợp Quốc Dân Việt là một tập hợp của tất cả những con dân Việt còn quan tâm đến an nguy của đất nước, của tất cả những người đã, đang và sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của Linh mục.

Như trong hoàn cảnh phôi thai của bất cứ phong trào đấu tranh cách mạng nào, cũng như tình hình đất nước hiện nay, Linh mục Nguyễn Văn Lý và những người hưởng ứng lời kêu gọi của Linh mục chỉ là NHỮNG NGƯỜI KHỞI XƯỚNG, chưa thể tự nhận là NGƯỜI LÃNH ĐẠO để xuất hiện công khai. Nhưng để tránh sự ngộ nhận về những tổ chức hay cá nhân trong phong trào, chúng tôi xin công bố trang web và trang FaceBook chính thức của Tập Hợp Quốc Dân Việt là:

https://taphopquocdanviet.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015661536744

Bantruyềnthông Tậphợp Quốcdânviệt

Địa chỉ điện thư : taphopquocdanviet@yahoo.com

Ngoài hai trang này, các trang web hay Face book khác tuy dùng tên THQDV hay na ná như thế, không phải là của chúng tôi.”

Xin đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mạng lịch sử trọng đại này.

Trân trọng kính chào đồng bào

This entry was posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Lời Ngỏ Của Tập Hợp Quốc Dân Việt

 1. vivi099 says:

  Ủng hộ !
  Chúc Tập Hợp Quốc Dân Việt thành công như ý .
  …!…
  Vivi
  Norway 30.3.2017

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s