Nóng: Ngư dân Quỳnh Lưu biểu tình phản đối VTV, NTV nói láo, Formosa cút khỏi Việt Nam

Sáng ngày 2/4/2017 hàng ngàn ngư dân thuộc Giáo xứ Song Ngọc đang tuần hành ôn hoà phản đối Formosa, phản đối VTV1 và NTV, phản đối chính quyền cộng sản bao che Trung cộng và Formosa.

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s