Thạch Bằng, Lộc Hà biểu tình ngày 3-4-2017 ( P1)

Nước đã tràn bờ!!!

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Thạch Bằng, Lộc Hà biểu tình ngày 3-4-2017 ( P1)

  1. khai says:

    Người dân cũng nên biểu tình trước toà Đại sứ Đài Loan yêu cầu họ cấm Formosa hoạt động tại VN vì làm ô nhiểm môi trường.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s