Thạch Bằng, Lộc Hà biểu tình ngày 3-4-2017 (P2)

Khoảng 5000 người dân xã Lộc Hà xuống đường biểu tình ngày 3-4-2017. Đã có xô xát, quân đội đang được đưa vào để đàn áp. Nước đã tràn bờ!!!

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s