Phỏng vấn Lm Nguyễn Văn Lý trước Tổng Biểu Tình tuần thứ 8, 23-4-2017

This entry was posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Phỏng vấn Lm Nguyễn Văn Lý trước Tổng Biểu Tình tuần thứ 8, 23-4-2017

  1. cn ly says:

    Tại sao LM Nguyễn Văn Lý lại vắng mặt khi tt Obama sang fỏng vấn vn, bán cho csvn hàng trăm chiếc tầu bay cho hãng Boeing, thậm chí còn chính thức tuyên bố bỏ hẳn cấm vận để mở đường cho csvn mua vu khi, như vậy ko fải chứng tỏ là vc có My quốc đứng sau lưng, vc vững như ngai vàng, rõ ràng là My ko cho rằng vn sẽ mất nước, hay vì vậy mà ủng hộ vc chống ngoại xâm??? Tôi xem tin tức My hàng ngày chả bao giờ thấy báo chi hay tivi My nhắc nhở đến sự vn bị đe dọa mất nước cả, thậm chí cũng ko nhắc tới sự biểu tình xẩy ra ở VN, hoạc My cho là sự biểu tình địa phương là vấn đề nội bộ của vn mà thôi, so với phiến loạn ở các nơi khác chả đi đến đâu!!!
    04/20/2017

    Like

  2. Thưa ông cn ly. Theo ý riêng của tôi thì Linh mục Lý đâu phải là chủ tịch nước, tổng bí thư đảng mà được có mặt khi Obama sang VN, ông chỉ là một người tù vừa mới thả ra và cho đến hôm nay luôn bị canh chừng theo dõi, thì việc ông vắng mặt cũng giống như ông và tôi mà thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s