Giáo hạt Văn hạnh Hà Tĩnh yêu cầu đóng cửa Formosa

https://www.facebook.com/paulusleson.89

Diễn biến liên quan đến Formosa. Ngày 20.04.2017, toàn bộ các Linh mục, tu sĩ và hơn 43 nghìn Giáo dân Giáo hạt Văn Hạnh, Hà Tĩnh thuộc Giáo phận Vinh kiến nghị tới nhà cầm quyền yêu cầu đóng cửa Formosa.

18033900_452539718427556_5766089585104996602_n.jpg

18033241_452543885093806_465872609517071303_n.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s