LM Đặng Hữu Nam dặn dò giáo dân

LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM DẶN DÒ BÀ CON GIÁO XỨ PHÚ YÊN NGÀY 7/5 2017 RA TIẾP NƯỚC SỮA VÀ BÁNH KẸO CHO NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH VÀ CHO DÙ HỌ CÓ XÚC PHẠM CHA HOẶC PHỈ BÁNG ĐẠO CÔNG GIÁO THÌ CHÚNG TA VẪN CƯỜI VUI VÌ NHÀ CẦM QUYỀN ĐÃ BIẾT SỬ DỤNG ĐIỀU 25 HIẾN PHÁP

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s