19 Linh mục Giáo Phận Vinh lên tiếng phản đối chính quyền đấu tố các linh mục

Tin vui: Các linh mục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ra tuyên bố về việc nhà cầm quyền dùng mọi phương tiện đấu tố, vu cáo, kết án Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam và Linh mục J.B Nguyễn Đình Thục.

No automatic alt text available.
Image may contain: text
No automatic alt text available.
This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s