Giáo xứ Yên Lạc hiệp thông cùng Lm Anton Đặng Hữu Nam và JB Nguyễn Đình Thục

Tối ngày 09.05.2017, Giáo Xứ Yên Lạc hạt Vạn Lộc dâng thánh lễ tại đền Thánh Antôn (Rú Cật), sau thánh lễ cộng đoàn có một giờ Chầu thắp lên ngọn nến để cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình trên đất nước Việt nam, đặc biệt cầu nguyện cho hai cha Nguyễn Đình Thục và Cha Đặng Hữu Nam đang trong cơn bách hai do Cộng sán tạo nên.

Hai Cha đang bị nhà cầm quyền Vu khống, bôi nhọ và tồi tệ hơn là xúi dục nhân dân đưa hai cha ra đấu tố.

Trong một diễn biến khác, hôm nay toàn thể Linh mục và Giáo dân hạt Thuận Nghĩa và hạt Vàng Mai đã có tuyên bố chính thức phản đối nhà cầm quyền Nghệ An đấu tố, vu khống Linh mục Nam và Linh mục Thục.

Ảnh : facebook

Image may contain: 3 people
Image may contain: one or more people
Image may contain: 2 people, night
Image may contain: one or more people

LikeShow more reactions

Comment

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s