GX Song Ngọc và Phú Yên tiếp tục biểu tình ngày 14-5-2017

Bà con giáo xứ Song Ngọc lên đường đến giáo xứ Phú yên cùng dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Cha xứ Antôn Đặng Hữu Nam và bà con giáo xứ Phú yên trong những ngày qua đã bị nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu đấu tố và bôi nhọ.
Sau đó bà con sẽ lên huyện Quỳnh Lưu biểu tình phản đối
Phát lại từ Hoàng Bình
https://www.youtube.com/channel/UCzTq8ql5vDwGqPq0aIgMGmQ

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s