Phát triển Ban Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt

Thưa quý vị Thành Viên Ban Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt,

Phong Trào Tâp Hợp Quốc Dân Việt là một phong trào quân chúng tại Viêt Nam hiện nay do Linh Mục Nguyễn Văn Lý lãnh đạo đang kêu gọi toàn dân Việt Nam đứng lên biểu tình ôn hòa trên toàn quốc trong suốt năm 2017 để áp lực chính quyền Việt Nam hiện tại THOÁT TRUNG VÀ DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM.

Là một phong trào quần chúng, với đường lối và lập trường chính đáng, mong ước được toàn thể Quốc Dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước yểm trợ, để công tác THOÁT TRUNG VÀ DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM được thành công tốt đẹp đem lại một vận hội mới cho đất nước Việt Nam thân yêu.

Đó là lý do Ban Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt được thành lập khởi đầu với Diễn Đàn Googlegroups yt_thqdv@googlegroups.com mà quý vị đã tham gia.
Chúng ta mong ước rằng Diễn Đàn Googlegroups yt_thqdv@googlegroups.com
sẽ nhanh chóng được phát triễn để sớm yểm trợ Phong Trào Tâp Hợp Quốc Dân Việt hoàn tất công tác đem lại một trang sử mới cho quốc gia Việt Nam.

Vì vậy công tác chính của Ban Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt
hiện nay là :

1- Nhanh chóng phổ biến rộng rãi tin tức cập nhật của Tập Hợp Quốc Dân Việt do  Ban Truyền Thông Tập Hợp Quốc Dân Việt nhanh chóng chuyển đến từng thành viên của Ban Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt.
Xin Quý Vị vui lòng chuyển tin đến tất cả gia đình, bạn bè, thân hửu các tin tức của  Tập Hợp Quốc Dân Việt, ĐẾN HẢI NGOẠI CŨNG NHƯ TRONG QUỐC NỘI.

2- Chúng ta phải phát triễn Ban Yễm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt, ngày càng rộng lớn hơn,  vì nhu cầu công tác của Phong Trào Tâp Hợp Quốc Dân Việt càng ngày càng khẫn thiết,  cần phải được phổ biến nhanh chóng rộng rãi đến Quốc Nội, thôn quê hay thành thị,  cũng như đến mọi đồng hương tại Hải Ngoại.

Xin Quý Vị vui lòng lạc với gia đình, bạn bè, thân hữu và kêu gọi mọi người nỗ lực yểm trợ Phong Trào Tâp Hợp Quốc Dân Việt và tham gia Ban Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt.

Sau khi gia đình, bạn bè, thân hữu đã nhận lời, xin Quý Vị gởi Email về
Điều Hợp Viên Diễn Đàn, Ông Trần Đức Trung Email tranductrung1717@gmail.com, và cho biết Email các thân hữu đã đồng ý tham gia Ban Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt để được ghi danh vào Diễn Đàn Googlegroups yt_thqdv@googlegroups.com.

3- Ban Truyền Thông Tập Hợp Quốc Dân Việt cũng đã hoàn tất Facebook  Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt.
– Nếu Quý Vị đã có Account Facebook, xin mở Facebook search :
Yem Tro Tap Hop Quoc Dan Viet để vào
Page Facebook Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt

Xin Quý Vị nhớ click vào LikeShare ,

– Nếu quý vi không có Account Facebook
xin mở một Facebook Account trước khi vào Link :

https://www.facebook.com/Yểm- Trợ-Tập-Hợp-Quốc-Dân-Việt- 148889488981002/

Xin cảm tạ và mong Quý Vị nỗ lực phát triển để Yểm Trợ Tập Hợp Quốc Dân Việt càng ngày càng lớn mạnh, đủ để đáp ứng với nhu cầu của Quốc Nội càng ngày càng cấp bách.

Kính

Thay mặt
Ban Truyền Thông Tập Hợp Quốc Dân Việt
Trần Đức Trung
05/16/2017

This entry was posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s