Hài: nhưng có thật, vì tiền đi biểu tình chống cha Nam nhưng bị nhà nước VC ăn quỵt

Click image for larger version

Name:	quyttien (1).jpg
Views:	0
Size:	88.9 KB
ID:	1043257   Click image for larger version

Name:	quyttien (2).jpg
Views:	0
Size:	122.5 KB
ID:	1043258   Click image for larger version

Name:	quyttien (3).jpg
Views:	0
Size:	90.0 KB
ID:	1043259
Mỗi người đi biểu tình chống cha Nam, cha Thục được nhà cầm quyền Việt Cộng hứa cho 200 ngàn đồng (gần 9 USD) . Tuy nhiên khi đến nơi nhận chỉ được 50 ngàn (2,2 USD), nhiều người chỉ có được 30 ngàn đồng (1,3 USD). Điều này khiến một làn sóng nổi giận và bất bình ở Quỳnh Lưu.

Vào những ngày qua, rất nhiều người nghe theo lời lừa phỉnh của chính quyền Việt Cộng hứa hẹn cho tiền nếu cầm cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống cha Nam. Nhưng thật cay đắng, đi ròng rã cả tháng có người chỉ nhận được 30 ngàn đồng. Vào sáng 21 tháng 5 năm 2017, rất đông người bất bình trước cổng xã đòi tiền.

 

This entry was posted in Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s