Dân Oan Bình Định khiếu kiện bộ Tài Nguyên Môi Trường

Hôm nay ngày 24/5/2017 bà con Bình Định tiếp tục đi tìm công lý tại bô TN_MT

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s