Tổng Kết Tổng Biểu Tình Tuần Thứ 15

TỔNG KẾT TỔNG BIỂU TÌNH TUẦN THỨ 15

Dưới đây là tổng kết có 175 cuộc biểu tình trên toàn quốc trong tuần thứ 15 từ ngày 05 đến 11-6-2017. Bao gồm các cuộc biểu tình của công nhân đòi quyền lợi, cuả dân oan đòi bồi thường thoả đáng đối xử bất công, cuả đồng bào bị áp bức bóc lột và của Quốc Dân Việt đòi thoát Trung giải cộng.

Ngày 05-6-2017

 • Hà Nội 1 nơi khoảng 220 người.

Ngày 06-6-2017

 • Hà Nội 1 nơi khoảng 240 người.
 • Phú Yên 2 nơi : Một nơi 80 người và nơi kia 215 người.

Ngày 09-6-2017

 • Phú Yên 2 nơi: Một nơi khoảng 100 người và nơi kia gần 200 người.

Ngày 11-6-2017

 • Lào Cai 2 nơi: Một nơi 60 và nơi kia khoảng gần 120 người.
 • Hoà Bình 3 nơi: Nơi ít nhất 15 , nơi cao nhất 25 người.
 • Lai Châu 4 nơi: Nơi ít nhất 8 người và nơi đông nhất 20 người.
 • Sơn La 1nơi 30 người
 • Điện Biên 1 nơi khoảng trên 80 người.
 • Phú Thọ 3 nơi: Nơi ít nhất 19 người và nơi đông nhất 35 người.
 • Yân Bái 3 nơi: Tổng cộng khoảng 90 người.
 • Hà Giang 2 nơi: Tổng cộng khoảng 45 người.
 • Cao Bằng 3 nơi: Nơi ít nhất 11 và nơi đông nhất 34 người.
 • Bắc Cạn 1 nơi 20 người.
 • Lạng Sơn 1 nơi 19 người.
 • Quảng Ninh 2 nơi: 33 người và 42 người.
 • Tuyên Quang 4 nơi : Tổng cộng khoảng 100 người.
 • Thái Nguyên 2 nơi: Tổng cộng khoảng 100 người.
 • Bắc Ninh 4 nơi: Tổng cộng khoảng 80 người.
 • Hải Phòng 39 nơi: Nơi ít nhất 21 người và nơi đông nhất 46 người.
 • Hải Dương 11 nơi: Tổng cộng khoảng 280 người.
 • Vĩnh Phúc 6 nơi: Nơi ít nhất 8 người và nơi đông nhất 24 người.
 • Thái Bình 3 nơi: Nơi ít nhất 18 người và nơi đông nhất 25 người.
 • Hưng Yên 6 nơi: Nơi ít nhất 17 và nơi đông nhất 24 người.
 • Hà Nam 2 nơi : 13 người và 33 người.
 • Thanh Hoá 17 nơi: Nơi ít nhất 19 người và nơi đông nhất 54 người.
 • Nghệ An 2 nơi: Giáo xứ Mô Vinh 40 người, Giáo xứ Tân Lộc 50 người.
 • Hà Tĩnh 2 nơi: Giáo xứ Kim Lân 20 người, Giáo xứ Trung Nghĩa 30 người.
 • Quảng Nam 2 nơi: 16 người và 33 người.
 • Quảng Ngãi 1 nơi: Sông Tranh 22 người.
 • Phú Yên 3 nơi: Tổng cộng khoảng 80 người.
 • Khánh Hoà 3 nơi: Tổng cộng 49 người.
 • Bình Thuận 1 nơi 30 người
 • Daknông 3 nơi: Nơi ít nhất 20 người, nơi đông nhất 24 người.
 • Daklắc 2 nơi: Nơi ít nhất 4 người, nơi đông nhất 13 người.
 • Lâm Đồng 4 nơi: Nơi ít nhất 20 nơi đông nhất 30 người. Tổng cộng 125 người.
 • Bình Phước 2 nơi: 30 người và 38 người.
 • Bình Dương 3 nơi: Nơi ít nhất 68 người và nơi đông nhất 173 người.
 • Đồng Nai 2 nơi: 67 người và 89 người.
 • Vũng Tàu 6 nơi: Tổng cộng 120 người.
 • Tiền Giang 3 nơi: Ít nhất 22 người, đông nhất 34 người.
 • Hậu Giang 1 nơi: 33 người.
 • Cần Thơ 2 nơi: Tổng cộng 120 người.
 • Kiên Giang 6 nơi: Ít nhất 19 người, đông nhất 40 người.

Tồng cộng: 175 cuộc biểu tình

Tập Hợp Quốc Dân Việt

Tường Trình từ Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 2017

This entry was posted in Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s