Côn an Kỳ Anh Hà Tĩnh lại tiếp tục xách nhiễu dân lành khiếu kiện.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
9am 15/6/2017Tại Kỳ Anh Hả Tĩnh (replay)

Đúng là cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng.mấy ngày nay công an xã kỳ hà.và công an thị xã kỳ anh hà tĩnh.lại cứ tiệu tập mấy bà lên.rốt cuốc các ông muốn gì đây.chuyện của năm ngoái.vì Fomosa mà các ông đền bù cho dân ko thỏa đáng nên dân phản đối.vì thế mà hôm nay các ông lại triệu tập có vô lý lắm ko.bán nước hại dân cả hàng nghìn tỉ sao các ông ko triệu tập.mà người dân chúng tôi đã bi hại các ông lại còn triệu tập là sao.?đừng nên triệu tập 3 người nữa mà hãy triệu tập 5 nghìn người luôn.vì cac ông triệu tập 3 người rồi củng phải 5 nghìn người đi.vì đây ko phải là việc của 3 người mà là việc của 5 nghìn người dân chúng tôi

Nguồn Mai Linh Tran

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s