Sài Gòn – Biểu tình phản đối Tàu cộng đặt giàn khoan HĐ981 trong thềm lục địa Việt Nam

Sáng nay 25/06/2017 tại Sài Gòn, các bạn trẻ đã tổ chức biểu tình ôn hòa…Lên tiếng phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa Việt Nam..

This entry was posted in Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Sài Gòn – Biểu tình phản đối Tàu cộng đặt giàn khoan HĐ981 trong thềm lục địa Việt Nam

  1. HungViet Bui says:

    Hay goi ddich danh Trung Cong la Trung Cong hay Ta`u Cong.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s