Tập Hợp Quốc Dân Việt & 1 phần 8406 Công Bố Hiệp Nhất

Kính nhờ FWD nhanh & rộng hết mức.

Kính cảm ơn nhiều.

THQDV-8406

Tập Hợp Quốc Dân Việt & 1 phần 8406

Công Bố Hiệp Nhất

@@@

Việt Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2017

       Kính thưa Quốc Dân Việt rất thân yêu trong và ngoài Nước !

       Hôm nay ngày 28-6-2017, vì hoàn cảnh đặc biệt của Quốc Dân Việt : 2-3 thành viên Ban Điều Hành 8406 quốc nội & 3-4 thành viên Ban Đại Diện 8406 ở Australia chưa hiệp nhất đồng lòng chung sức với đường lối Cứu Nước khẩn cấp của Tập Hợp Quốc Dân Việt, gây nhiều tác hại cho Sự Nghiệp Cứu Nước chung, trong khi các thế lực quốc tế đang muốn chia quyền lợi tại Việt Nam; Tàu Cộng muốn biến Việt Nam thành Tây Tạng 2; Bộ Chính Trị đảng Việt Ác Cộng lộ rõ là 1 Bộ Bán Nước, chính xác là 1 Chi Bộ Nhỏ của đảng Tàu Ác Cộng cần phải giải thể nhanh.

       Với tư cách 1 Nối-Kết-Viên Hiệp Nhất Tập Hợp Quốc Dân Việt & 1 Thành viên Ban Sáng lập & Ban Điều Hành 8406 quốc nội, tôi công bố bộ phận Khối 8406 do tôi điều hành chính thức gia nhập Tập Hợp Quốc Dân Việt, hiệp nhất thành Tập Hợp Quốc Dân Việt & 1 phần 8406, giúp thống nhất đường lối đấu tranh khẩn thiết trong giai đoạn quá khẩn cấp của Tổ Quốc Việt Nam 2017 hiện nay, ko liên quan đến 2-3 thành viên Ban Điều Hành 8406 quốc nội & 3-4 thành viên Ban Đại Diện 8406 ở Australia, chưa hiệp nhất đồng lòng chung sức với đường lối Cứu Nước khẩn cấp của Tập Hợp Quốc Dân Việt 2017 hiện nay.

       Kính mời mọi Thành viên 8406 quốc nội & mọi Tổ chức & Thành viên 8406 hải ngoại cùng Hiệp Nhất Tập Hợp Quốc Dân Việt-8406 hoặc 8406-Tập Hợp Quốc Dân Việt này (1). Thành viên 8406 nào ko muốn hiệp nhất đồng lòng chung sức với đường lối Cứu Nước khẩn cấp của Tập Hợp Quốc Dân Việt 2017 hiện nay, thì kính mời hoàn toàn tự do chọn con đường Cứu Nước khác, nhưng hoàn toàn mong đợi mãnh liệt các Bạn vẫn luôn trong tinh thần Hiệp Thông Đoàn Kết Hỗ Trợ Cứu Nước chung.

       Kính cảm ơn & kính tạm biệt hiệp thông đoàn kết 2-3 thành viên Ban Điều Hành 8406 quốc nội & 3-4 thành viên Ban Đại Diện 8406 ở Australia, chưa hiệp nhất đồng lòng chung sức với đường lối Cứu Nước khẩn cấp của Tập Hợp Quốc Dân Việt 2017 hiện nay. Tôi chọn giải pháp vẹn toàn này cũng để giúp Quí Vị & có thể có 1 số Bạn 8406 hải ngoại khác, thoát khỏi tình trạng khó xử hiện nay đối với cá nhân tôi. Nhưng mong sao vẫn luôn trong tinh thần Hiệp Thông Đoàn Kết Hỗ Trợ Cứu Nước chung.

Kính cảm ơn mọi Quốc Dân Việt thân yêu trong và ngoài Nước & mọi người thiện chí toàn cầu, cùng chung tinh thần muốn cứu Việt Nam khỏi thảm họa nô lệ Tàu Cộng đang đè nặng trên 100 triệu Quốc Dân Việt & Lãnh thổ Lãnh hải Việt Nam.

       Xin luôn Hiệp Thông hi sinh Nối Cáp Thiên Quang cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Nhân Loại – Quê Hương & cho nhau. Trân trọng kính chào.

Linh mục Nguyễn Văn Lý

Nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Công giáo Huế

69 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam

Email : 8406thqdv2017@gmail.com

(1) Tên gọi chính thức là Tập Hợp Quốc Dân Việt. Tên gọi  Tập Hợp Quốc Dân Việt-8406  hoặc  8406-Tập Hợp Quốc Dân Việt  chỉ là tên gọi nội bộ, để các Thành viên 8406 dễ phân biệt khi cần thiết thôi.


This entry was posted in Tài liệu, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s