Tội nghiệp dân tôi vẫn mù lòa

Bà con chợ truyền thống Đồng Đăng Lạng Sơn bị giải toả để cướp đất nên cùng con em mặc áo đảng đi biểu tình kêu gào ” đảng ơi cứu dân”, tôi nghiệp dân tôi vẫn chưa mở mắt để biết ai là thằng đã cướp tài sản của mình. Lần sau khi biểu tình nên ở truồng mà hô” đảng ơi liếm nốt đi” may ra đảng nó chừa lại cho một mẩu.

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s