Dân phản kháng cướp đất tại Bình Thuận

Đất bị cướp dân phản kháng…

Đây là việc xảy ra ở xã Thắng Hải – Hàm Tân – Bình Thuận. Đất cha, ông người ta khai hoang, định cư từ sau năm 1976, nhưng vì chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên UBND xã nói là đất cửa ủy ban. Các bạn nhìn cây trồng màn xem, có cây đa hơn 40 năm rồi… Đất bị cướp dân phản kháng sáng nay ngày 18-7-2017

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s