Biểu tình bên ngoài toà án xử Trần Thị Nga

Toà án rừng rú của CSVN tại Hà Nam hôm thứ ba 25 tháng 7 năm 2017 đã tuyên án  bà Trần Thị Nga, môt người lên tiếng đấu tranh cho dân chủ 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Được biết phiên toà này được thông báo là xử công khai, nhưng bọn côn an và côn đồ đã ngăn chặn không cho bất cứ ai vào ngay cả trong sân toà án. Chúng tôi xin post một đoạn video do anh Trịnh Bá Phương con của dân oan Cấn Thị Thêu để mọi người nhận được bộ mặt thật của chế độ côn đồ CSVN.

This entry was posted in Tiếng Dân Oan, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s