Monthly Archives: August 2017

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 27 của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Xin giúp FWD nhanh & rộng hết mức. Kính cảm ơn nhiều. THQDV ====== Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 27 của Tập Hợp Quốc Dân Việt KHẨN CẤP TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CỘNG & TAY SAI   HAY … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 25

  Xin giúp FWD nhanh & rộng hết mức. Kính cảm ơn nhiều. THQDV ====== Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 25 của Tập Hợp Quốc Dân Việt Khi có ngoại xâm cướp Nước mà chúng ta im lặng … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment