Daily Archives: November 5, 2017

Lời Khẩn Gọi tuần 37

Xin luôn Hiệp Nguyện & giúp phổ biến nhanh & rộng hết mức. Kính cảm ơn nhiều. THQDV ====== Lời Khẩn Gọi tuần 37 Kháng Tàu Thoát Cộng giai đoạn 2 của Tập Hợp Quốc Dân Việt 12 BỘ CHÍNH … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment